گزارش های تصویری: تصاویر سیاه و سفید از مجازات اسلامی اعدام با طناب دار در ایران

تصاویر سیاه و سفید از مجازات اسلامی اعدام با طناب دار در ایران

تصاویر زیر مربوط به بین سالهای ١٣٥٧ تا ١٣٦٧ می باشد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر