گزارش های تصویری: تصاویر فرود کپسول فضایی سایوز و سه فضانورد

تصاویر فرود کپسول فضایی سایوز و سه فضانورد

کسپول فضایی سایوز به همراه دو فضانورد روس به نامهای میخائیل کورنینکو و الکساندر اسکفورتسوف و یک فضانورد آمریکایی زن به نام "ترسی کالدول دیسون" بدون هیچ مشکلی در ۳ مهرماه ۱۳۸۹ ساعت 11:23 دقیقه به وقت محلی  در قزاقستان به زمین نشست.

 کسپول سایوز  از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شده بود و به این ترتیب به 6 ماه ماموریت خود در ایستگاه فضایی پایان داد.


0 نظرات:

ارسال یک نظر