گزارش های تصویری: بعد از این در واقعی بودن هر عکسی شک کنید !!!

بعد از این در واقعی بودن هر عکسی شک کنید !!!

این عکسها همه از روی ماکت های دست ساز گرفته شده.
هنرمندی با نام Matthew Albanese با هنر فوق العاده خود و با بکار گیری لوازم نه چندان پیچیده صحنه های فوق العاده ای از طبیعت خلق میکند که چشم هر بیننده ای را خیره می کند.
تصاویر زیر نمونه ای از کارهای او تا سال ٢٠١٣ میلادی می باشد.
0 نظرات:

پست کردن نظر