گزارش های تصویری: مهاجران غیر قانونی در مرز آمریکا و مکزیک

مهاجران غیر قانونی در مرز آمریکا و مکزیک

هجوم پناهجویان به آمریکا خصوصا از مرزهای جنوبی این کشور همیشه خبرساز بوده.
افراد زیادی در مرز بین آمریکا و انگلیس جان خودشان را برای وارد شدن به خاک آمریکا از دست داده اند.
در زیر تصاویری را از سال ٢٠١٢ می بینید که وضعیت این پناهندگان بعد از ورود به خاک آمریکا و چگونگی ورودشان را به تصویر  کشیده.


0 نظرات:

ارسال یک نظر