گزارش های تصویری: زعفرانی که سفره ها را رنگین می کند از این چهره ها رنگ گرفته است!

زعفرانی که سفره ها را رنگین می کند از این چهره ها رنگ گرفته است!

زعفرانی که سفره های ما را رنگین می کند و پلوهای ایرانی را خوشبو و مطبوع می کند و اشتهای همه ما را تحریک می کند، خود به خود به عمل نمی آید. این زعفران محصول رنگ رنج دختران و پسران کوچک و زنان و مردانی است که از جانشان مایه می گذارند. آن هایی که زانوانشان در اثر کار بصورت نشسته، همیشه درد می کند. آن هایی که کمر و پشت شان مدام درد می کند زیرا باید بصورت خم شده یا نشسته کار کنند. و سهم آن ها از از این رنج چقدر است؟ آیا به زندگی سخت آنها هیچ اندیشیده اید؟
برداشت زعفران یا طلای سرخ محصول ممتاز و برتر استان خراسان جنوبی از زمینهای کشاورزی است.
تصاویر زیر مربوط به سال ٢٠١٠ میلادی می باشد.

0 نظرات:

پست کردن نظر