گزارش های تصویری: تصاویر مجازات اسلامی اعدام با طناب دار برای زنان در جمهوری اسلامی

تصاویر مجازات اسلامی اعدام با طناب دار برای زنان در جمهوری اسلامی

تصاویر زیر بین سالهای ١٣٥٧ تا ١٣٩٠ به ثبت رسیده است.0 نظرات:

پست کردن نظر