گزارش های تصویری: خورده شدن دست یک انسان توسط الیگاتور ( ١٨+ )

خورده شدن دست یک انسان توسط الیگاتور ( ١٨+ )

تصاویر زیر مردی را نشان می دهد که وقتی قصد داشت توپ گلف خودش را از دریاچه کوچک زمین گلف بیرون بیاورد , مورد حمله یک الیگاتور قرار گرفت و دست  خودش را از دست داد.
بعد از این حادثه ماموران سعی کردند برای بیرون آوردن دست این مرد ٥٩ ساله از شکم الیگاتور , این حیوان را شکار کنند و دست این مرد بد شانس را از شکمش بیرون بیاورند به این امید که شاید بشود دست او را دوباره به بدنش پیوند زد.
اینکه آیا عمل پیوند موفقیت آمیز بوده یا خیر خبری در دست نیست زیرا خانواده این مرد با هرگونه درج خبری در این مورد مخالفت کردند و مانع شدند تا خبر این عمل پیوند در رسانه ها منعکس بشود.


0 نظرات:

پست کردن نظر