گزارش های تصویری: می دانید مهندسی مکانیت یعنی چی؟

می دانید مهندسی مکانیت یعنی چی؟

این ترن هوایی که در شهر بازی شهر اهایو در آمریکا واقع شده ، ۱۲۸ متر ارتفاع دارد و سرعتی آن ۱۹۳ کیبومتر در ساعت است.
این ترن هوایی در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی رکوردار سریعترین ترن هوایی جهان بود.0 نظرات:

پست کردن نظر