گزارش های تصویری: یک کانـال کشتیـرانی بی نظیـر در یـونان!

یک کانـال کشتیـرانی بی نظیـر در یـونان!

کانال قرنتس مسیر ناوبری بسیار مهمی در ارتباط مجمع الجزایری است که خلیج قرنتس را به خلیج سارونیک متصل می کند. موقعیت کانال همچنین شبه جزیره پلوپونسی را جدا می کند و آن را به راحتی تبدیل به یک جزیره می کند با قطعه اصلی یونان در حالی که کانال یونان نسبتا باریک است و تاسیساتی حیاتی برای کشتی هایی است که می خواهند وارد دریای اژه بشوند.
در سال ۱۸۳۰، کاپودیستریاس حاکم یونان ایده کانال را باز پیگیری کرد. اما دوباره به خاطر مشکلات مالی،ساخت آن به تاخیر افتاد. هزینه پیشنهادی برای ساخت، صورتحساب ۳۰ میلیون فرانکی بود که در نهایت توسط کارآفرین خصوصی اتریشی که اختصاص به اتین تیر بود که اتریش در سال ۱۸۸۲ بود. این منجر به شروع واقعی ساخت کانال شد. نیاز به سرمایه گذاری بیشتر بود موقعی که توسط کارآفرین یونانی در فرم پنج میلیون فرانک در سال ۱۸۹۰ بود.

کانال یونان نهایتا  در ۲۸ اکتبر ۱۸۹۳ ساخته شده بود بعد از اینکه غلبه و فراتر از موانع بسیاری است.
این کانال به طول 6.3 کیلومتر و عرض 21 تا 25 متر، از جاذبه های توریستی یونان است. عمق آب در داخل کانال، حدود 8 متر و ارتفاع سطح آب تا بالاترین نقطه دیواره های کناری، 90 متر است.0 نظرات:

پست کردن نظر