گزارش های تصویری: تظاهرات ایرانیان خارج از کشور

تظاهرات ایرانیان خارج از کشور

در طول دوران جمهوری اسلامی هر ساله تعدادی زیادی از ایران به کشورهای خارج پناهنده شدند و این جمع بزرگ ایرانیان در خارج از کشور باعث افزایش مخالفین رژیم نیز بوده است.
مخالفت ایرانیان خارج از کشور در اشکال مختلف از جمله تظاهرات , راهپیمائی , تحصن, اعتصاب خوراک ..... وجود داشته.
​گاهی نیز شهروندان کشورهای دیگر در پشتیبانی از این اعتراضات به میدان آمده اند و در کنار ایرانیان , اعتراض خود را به وجود حکومت دینی و سرکوبها در ایران بیان داشته اند.​
تصاویر زیر بخشی از این اعتراضات را تا سال 2012 میلادی نمایش می دهد.
در زمانی نیز این اعتراضات تا آنجا پیش رفته که حضور سران جمهوری اسلامی در خارج از کشور بدون استقبال و در اوج بی تفاوتی سران سایر کشورها روبرو شده که در زیر گونه های مختلف این اعتراض و دست آوردهای آن را می بینید.

استقبال از سخنرانی اوباما


استقبال از سخنرانی احمدی نژاد
0 نظرات:

ارسال یک نظر