گزارش های تصویری: ابعاد بین المللی اسکناس های مخدوش

ابعاد بین المللی اسکناس های مخدوش

مشکل اسکناسهای پشت نویسی شده ! و یا مخدوش گویا فقط مختص کشور ما نیست بلکه این مسئله ابعاد بین المللی داشته و دلار امریکا هم از خدشه در امان نیست !


0 نظرات:

پست کردن نظر