گزارش های تصویری: بالا آمدن آب روخانه راین در آلمان ( سال ۲۰۱۳ )

بالا آمدن آب روخانه راین در آلمان ( سال ۲۰۱۳ )

تصاویر زیر همگی از یک صحنه می باشد که بالا آمدن آب رودخانه و سپس پاپین رفتن آن را نشان می دهد.0 نظرات:

پست کردن نظر