گزارش های تصویری: نقاشی هایی فوق العاده فقط با یک خودکار بـیـک

نقاشی هایی فوق العاده فقط با یک خودکار بـیـک

خوان فرانسیسکو کاساس رویزدر ۳۰ شهریور ماه ۱۳۵۵ در اسپانیا متولد شد.
نقاشیهای او همه با خودکار بیک و یا مداد رنگی می باشد که بیشتر شهرت او برای نقاشی با خودکار بیک می باشد.
در زیر نمونه ای از آثار او می بینیم.


0 نظرات:

پست کردن نظر