گزارش های تصویری: بزرگترین درختان روی زمین

بزرگترین درختان روی زمین

بزرگترین درختان روی زمین به ارتفاع بیش از 110 متر میرسند که سن آنها بیش از 3500 سال است.


0 نظرات:

ارسال یک نظر