گزارش های تصویری: آیا می دانید که کشورسوئیس به هیچ دریایی آزادی راه نداره

آیا می دانید که کشورسوئیس به هیچ دریایی آزادی راه نداره

آیا می دانید اسلام دومین دین درکشورسوئیس می باشد
آیا می دانید که تنها 5%ازارتش سوئیس حرفه ای و مابقی وظیفه هستند
آیا می دانید که مردم سوئیس تمیزترین و آرام ترین مردم جهان هستند
آیا می دانید که بخش عمده ای ازاین کشورکوهستانی وزیربرف است
آیامی دانید این کشوردرقلب اروپا درهیچ یک ازجنگهای جهانی اول و دوم شرکت نکرد
آیا میدانید این مربع کوچک تنها 41 هزارکیلومترمربع مساحت دارد یعنی 2% مساحت ایران    (مساحت ایران1.648.000 مترمربع است
آیا می دانید مجموع استان گیلان و مازنداران از لحاظ مساحت و جمعیت ونوع جغرافیا و آب و هوا با سوئیس برابری می کند
با این تفاوت که شمال ایران دارای مرز آبی و امکان تجارت دریایی و صنعت شیلات داره
ولی یخبندان ها الپ و سرما سوئیس رو نداره و سوئیس فقط مرز خشکی دارد.ولی
درامد سرانه سوئیس بیش از48 هزاردلاراست 24) برابر ایران !! - (آماراکونومیست
این کشورجزء 5 کشورثروتمند جهان است
و بشترین درآمد آن از جذب سرمایه بانکها وساخت ساعت واجرای پروژهای صنعتی و معدنی می باشد
ولی شمال ایران مثل تالاب محل تجمع زباله هاست
تالاب بوچاق کیاشهر(محل زیستگاه قوهای مهاجر) قبل ازتبدیل به زباله دانی درسال88تالاب بوچاق کیاشهرو امیرکلایه رامسربعد اززباله دانی و نابودی:

حالا ازاین تصاویرزیبا ازکشوررویایی به نام سوئیس لذت برید:


0 نظرات:

ارسال یک نظر