گزارش های تصویری: شکارچی یعنی .....

شکارچی یعنی .....

تا حالا به این مسئله فکر کردید که وقتی کسی اینطوری بیرحمانه می تواند جان موجودات دیگر را بگیرد , به همین راحتی هم می تواند جان همنوعان خودش را هم بگیرد؟؟

آیا تا به حال شاهد روابط عاطفی حیوانات با همدیگر بودید؟؟

اگر نبودید , باید بدانید که آنها هم مثل ما عاشق می شوند , آنها هم خانواده دارند و آنها هم دارای روابط عاطفی با یکدیگر هستند , اگر بیشتر از ما انسانها عاطفی نباشند , کمتر از ما نیستند.

آیا می شود اسم انسان را روی یک شکارچی گذاشت که بیرحمانه و فقط برای تفریح جان سایر موجودات زنده را می گیرد؟؟؟؟
0 نظرات:

ارسال یک نظر