گزارش های تصویری: میزان غذای مصرفی در کشورها و خانواده های مختلف

میزان غذای مصرفی در کشورها و خانواده های مختلف

مجله تایمز در سال ۱۳۸۹ با استفاده از مطالب یک کتاب به نام " Hungry Planet " تعدادی عکس را منتشر می کند و با مطالعه خود روی خانواده ها در کشورهای مختلف میزان متوسط غذایی را که مصرف می کنند در یک عکس خانوادگی به نمایش می گذارد در این عکس ها چند مطلب مهم و آموزنده وجود دارد که می تواند مورد استفاده بینندگان گرامی این عکس ها قرار گیرد:0 نظرات:

پست کردن نظر