گزارش های تصویری: حیوانات خانگی آفریقایی !

حیوانات خانگی آفریقایی !

تصاویر زیر توسط پیتر هوگو عکاس آفریقیئی در سال ٢٠٠٥ به ثبت رسیده است.
در این عکسها او مردم آفریقا را با حیوانات عجیب خانگی به تصویر کشیده.
جوانان آفریقایی بر این باورند که نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ و گربه خسته کننده است و رو به نگهداری حیوانات وحشی آورده اند.


0 نظرات:

ارسال یک نظر