گزارش های تصویری: مصرف مواد مخدر در محله دروازه غار تهران ( +18 )

مصرف مواد مخدر در محله دروازه غار تهران ( +18 )

تصاویر زیر مصرف مواد مخدر در محله دروازه غار تهران را نشان می دهد که در شهریور ماه ١٣٩٢ توسط خبرگزاری فارسی منتشر شد.0 نظرات:

پست کردن نظر