گزارش های تصویری: کاسبی با به خطرانداختن جان همسر

کاسبی با به خطرانداختن جان همسر

بهرامارامبا بوداتی” زن ۳۹ ساله که مادر دو فرزند است در این نمایش خیابانی اجازه می دهد شوهرش با شمشیر نارگیل هایی که روی شکم و سر و گردن او می گذارد را از وسط نصف کند یا با پتک بلوکهایی که روی سر او می گذارد را خرد کند. از نکات جالب آن است که دو فرزند بوداتی هم به پدرشان برای انجام این نمایش کمک می کنند.
این گزارش مربوط به سال ٢٠١٤ میلادی در هند می باشد.
0 نظرات:

پست کردن نظر