گزارش های تصویری: خلق شاهکارهای دیدنی بر روی شن های ساحل !

خلق شاهکارهای دیدنی بر روی شن های ساحل !

تصاویر زیر در سال ٢٠١٣ از گوشه و کنار جهان روی اینترنت قرار گرفت که آثار هنری هنرمندان ناشناس را بر روی  ساحل دریا نشان می دهد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر