گزارش های تصویری: شعار نویسی بر روی در و دیوار شهرمان

شعار نویسی بر روی در و دیوار شهرمان

تصاویر زیر مربوط به تعداد کمی از شعار نویسی ها بر علیه جمهوری اسلامی تا سال ١٣٩٠ خورشیدی می باشد.0 نظرات:

پست کردن نظر