گزارش های تصویری: حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری یمن

حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری یمن

در خرداد ماه سال ١٣٩٠ خورشیدی برابر با سال ٢٠١١ میلادی حمله ای  به مسجد کاخ ریاست جمهوری یمن صورت گرفت که فرار رئیس جمهور این کشور را در پی داشت و  جشن و سرور مردم در پی فرار عبداالله  صالح به عربستان.
این حرکت بخشی بود از آنچه به بهار عربی  خوانده شد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر