گزارش های تصویری: گاوی که به ارتش پناه برد

گاوی که به ارتش پناه برد

در ٧ فروردین ماه سال ١٣٩٣ ساعت هشت صبح اتفاق جالبی در یکی از کشتارگاههای شهر هانوفر آلمان رخ داد.

یک گاو وقتی که داشتند او را به داخل کشتارگاه می بردند از دست قصابان  فرار کرد و به حیاط ساختمان ارتش که در کنار این کشتار گاه بود گریخت.

پس از نیم ساعت تعقیب و گریز بلاخره قصابان توانستند این گاو را بگیرند و به کشتارگاه ببرند و پس از معاینه توسط دامپزشک این گار سر بریده شد.

شاهدان می گفتند که این گاو خیلی ترسیده بود و به هر سو می رفت تا بتواند از دست قصابان فرار کند اما راه فراری نداشت و در نهایت به گوشه ای پناه برد و قصابان با تیر بیهوشی او را دوباره به کشتارگاه بردند.


0 نظرات:

پست کردن نظر