گزارش های تصویری: مسابقات رام کردن اسب های وحشی

مسابقات رام کردن اسب های وحشی

تصاویر زیر مربوط به سال ٢٠١٢ میلادی در اروگوئه می باشد که در آن بر اساس یک سنت دیرین به کسی که بتواند بیشتر از دیگران بر روی اسب وحشی رام نشده بماند جایزه داده می شود.

0 نظرات:

پست کردن نظر