گزارش های تصویری: مرمت نسخ خطی در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

مرمت نسخ خطی در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

مرکز حفاظت منابع کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره) در استان قم، مراحل آسیب شناسی و آفت زدایی، مرمت و بازسازی کتاب های خطی و اسناد دست نویس، میکروگرافی، و صحافی و جلدسازی کتاب های چاپی را انجام می دهد.
0 نظرات:

پست کردن نظر