گزارش های تصویری: ماجرای حمایت ماده شیرها از بچه بابون!!

ماجرای حمایت ماده شیرها از بچه بابون!!

در تاریخ ۳ April (چهاردهم فروردین ۱۳۹۳) زمانیکه “ایوان شیلر” و “لیزا هولزراث” عکاسان حیات وحش نشنال جئوگرافیک در بوتساوانا مشغول عکاسی بودند با صحنه خارق العاده ای در طبیعت مواجه شده و تصاویر بی نظیری را به ثبت رساندند.
ماجرا از آنجا آغاز می شود که دو شیر ماده به دسته ای از بابون ها با حمله می کنند. در این میان یکی از شیرها یک بابون ماده را که سعی در فرار داشت به دندان گرفته او خفه می کند. در حالی که بابون ماده در آرواره های شیر جان می دهد یک بچه بابون کمتر از یک ماهه که مادر خود را در آغوش گرفته کم کم از بغل مادر به روی زمین می افتد.

این صحنه توجه شیر را بخود جلب می کند. بچه بابون نمی تواند از درخت بالا برود و ماده شیر او را به دندان می گیرد اما پس از مدتی شیر بچه بابون را به زمین گذاشته و آن را درمیان دستان خود می گیرد.
بچه بابون کوچک سعی می کند سینه های شیرماده را گاز بزند.
و با او بازی می کند…
در این حین شیر نری از راه می رسد اما یکی از ماده ها، بچه بابون را در حمایت خود داشته و ماده شیر دیگر با خشونت اجازه نزدیک شدن به شیر نر را نمی دهند.
جدال شیر نر و ماده ها به خشونت کشیده می شود و بابون پدر که در تمام این مدت بر روی درخت مجاور نظاره گر فرزندش بود از فرصت استفاده کرده، با شجاعت از درخت پایین می آید و بچه بابون را از میان شیرها به دندان گرفته و به بالای درخت منتقل می کند.


0 نظرات:

پست کردن نظر