گزارش های تصویری: فوتبال آمریکائی در ایران

فوتبال آمریکائی در ایران

تصاویر زیر مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی است که تعدادی از جوانان را در ایران در حال بازی فوتبال آمریکائی نشان می دهد.


0 نظرات:

پست کردن نظر