گزارش های تصویری: تندیس هایی هنرمندانه بر روی تنه درختان

تندیس هایی هنرمندانه بر روی تنه درختان

هنر، دریچه ای است به دنیای زیباییها، خواست ها و معنویتی است كه انسان همواره در پی دستیابی به آن از هیچ تلاشی فرو گذار نیست. یكی از زیباترین رشته های هنری، هنر منبت كاری است. منبت کاری‌ هنری است‌ مشتمل بر حکاکی‌ و کنده کاری‌ بر روی‌ چوب بر اساس نقشه ی ‌‌دقیق. این‌ تعریف‌ اصولی‌ منبت کاری‌ است‌ که‌ در وحله اول‌ هیچ خاطره ا ی‌ را زنده نمی کند ‌و غیر از یک‌ تعریف‌ معمولی‌ هیچ چیز دیگری را در ذهن‌ ایجاد نمی نماید در ‌حالی که چوب های منبت کاری‌ شده هر کدام نمونه‌ خوبی‌ از احساس، ادراک و اندیشه ی ‌پدید آوردند گانش‌ می‌باشد و از نكات قابل توجه منبت كاری می توان گفت، هنری است كه از مواد اولیه ارزان، آثار گرانبها تولید می شود.
آثاری كه در تصاویر زیر می بینید نوعی متفاوت از هنر كنده كاری روی چوب است كه توسط (Randall D.Boni) از ایالت تنسی (Tennessee) امریكا، پیكره هایی از حیوانات وحشی را بر روی تنه ی درختان بر جای گذاشته است و در نوع خود بسیار زیباست.
این تصاویر مربوط به سال 2009 میلادی می باشند.0 نظرات:

ارسال یک نظر