گزارش های تصویری: مراسم قربانی کردن انسان در تایلند ( +18 )

مراسم قربانی کردن انسان در تایلند ( +18 )

و اما طریقه ادای مراسم قربانی به الهه:
همه مردم قبیله جلو معبد شان جمع میشوند و آنوقت درویشان یا زاهدان روحانیشان دختر را به آنجا آورده و لباسهایش را در میاورند و بر روی یك میز چوبی در مقابل چشمان همه مردم میخوابانند و بعد او را غسل داده و پاك ساخته آنگاه بر حسب اعتقاداتشان او را سر بریده ذبح میكنند و خونش را در ظرفی ریخته به تمام اهالی مینوشانند. پس از آشامیدن خون دختر قربانی جسد بی جانش را همانجا جلوی معبد ترك میكنن تاپوسیده و فاسد شود تا زمانیكه نوبت قربانی سال بعد فرا رسد.

توضیحات: این مطلب و عکسها در سال ٢٠١٠ میلادی توسط ایمیل به دست ما رسیده و تحقیقات ما در اینترنت نیز نتیجه ای به همراه نداشت و از همین رو قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنیم و از شما می خواهیم که اگر اطلاعات بیشتری در این مورد دارید از طریق بخش نظرات با دیگران در میان بگذارید.
و عكسهایی از مراسم:
0 نظرات:

پست کردن نظر