گزارش های تصویری: تصاویر جذاب و حیرت آور از زندگی یك زوج معلول اما توانمند

تصاویر جذاب و حیرت آور از زندگی یك زوج معلول اما توانمند

احمد 26 ساله و همسرش فاطمه 25 ساله، ( در سال ٢٠٠٩ میلادی )  از زوج های معلولی هستند كه مدت یك سال است با یكدیگر ازدواج كرده و در خانه های مخصوص زوج ها در آسایشگاه كهریزك زندگی می كنند.
احمد دچار معلولیت از هر دو دست و فاطمه از هر دو پا می باشد. این زوج معلول، اما توانمند در زمینه كارهای هنری فعالیت هایی دارند.
این گزارش در سال ٢٠٠٩ میلادی تهیه شده است.0 نظرات:

پست کردن نظر