گزارش های تصویری: سرما و یخبندان در اروپا

سرما و یخبندان در اروپا

تصاویر زیر مربوط به زمستان سالهای ٢٠١٠ , ٢٠١١ و ٢٠١٢ در اروپا می باشد.
0 نظرات:

پست کردن نظر