گزارش های تصویری: باقیمانده مجسمه رضا شاه موسس دانشگاه تهران در کنار نرده های دانشگاه

باقیمانده مجسمه رضا شاه موسس دانشگاه تهران در کنار نرده های دانشگاهباقیمانده مجسمه رضا شاه بزرگ موسس دانشگاه تهران (اولین دانشگاه ایران) در کنار نرده های این دانشگاه

محمد رضا شاه پهلوی : نوجوانان پانزده و شانزده ساله ای که اخیرا مجسمه های پدرم را در شهر های ایران بر افکندند، مسلما نمیدانستند وی چه مشقتی را تحمل کرد تا ایران را نجات دهد، شهرهای جدید بسازد، مدارس نو بنیان نهد، نخستین دانشگاه و بیمارستانهای متعدد ایجاد کند.
آنها نمیدانستند وی چه کوششها برای احداث بنادر و راهها، ایجاد نخستین مراکز تولید برق و تاسیس بانک ملی ناشر اسکناس انجام داده است. ساختن راه آهن سرتاسری ایران از خلیج فارس تا دریای خزر در سال ۱۳۰۶ آغاز و به سال ۱۳۱۸ پایان یافت. این راه آهن تقریبا ۱۵۰۰ کیلومتری بر ۴۱۰۰ پل و ۲۲۴ تونل مجموعا بطول ۸۶ کیلومتر مشتمل است و شاهرگ اقتصاد ایران به شمار میرود. پدرم هر چه میتوانست برای استقرار حاکمیت ایرانی بر ثروت های ملی انجام داد.عکس راست: مقبره روح الله خمینی کسی که بانی یک میلیون کشته، ۲ میلیون معلول و خرابی ۵ استان کشور و بی آبرویی ایران در جهان شد. عکس چپ: تندیس تکه پاره شده رضا شاه پدر ایران نوین و سازنده همین دانشگاه در کنار نرده های دانشگاه
عکس راست: مقبره رضا امام هشتم شیعیان و ولیعهد مامون عباسی.  عکس چپ: آرامگاه یعقوب لیث صفاری، پدرناسیونالیسم ایرانی وکسی که ایران را از زیر بار خلیفه های ستمگر عباسی رهانید،  در ضریح آن از چوب صندوق میوه برای اتصال بخشهای مختلف استفاده شده و روی آجرها و دیوار قدیمی آرامگاه نیز میخهایی زنگ زده و تارعنکبوت جلب توجه می‌کند.


ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است.
تصاویر بالا مربوط به سال ٢٠١٢ میلادی می باشد.

0 نظرات:

پست کردن نظر