گزارش های تصویری: عکسهای منتخب سال 2010

عکسهای منتخب سال 2010

برای یزرگ نمایی روی عکسها کلیک کنید.

پاكستان - هلیكوپتر امدادرسان در حال توزیع مواد غذایی به سیل زدگان / عكس اریف علی تایلند - تلاش پلیس برای نجات گروگانها / عكس از تد آنجیپ سیل پاكستان / عكس از پدرو اوگارت


افغانستان - سربازان ارتش آمریكا در برابر حمله طالبان./عكس از :پاتریك باز


 چین - كارگران در حال تخلیه آب های آلوده در نزدیكی معدن مس./عكس از :ای ا.ف .پی


 سوییس - پرواز آزمایشی هواپیمایی كه با انرژی خورشیدی كار می كند./عكس از :فابریكو كوفرینی


 فلیپین - تلاش برای نجات بعداز آتش سوزی . آسیب 200 خانه و بی خانمانی 300خانواده./عكس از :نویل كلیس


اندونزی - فوران كوه آتشفشان./عكس از :بای اسمویو.


 مسابقات فرمول یك در بوداپست مجارستان./عكس از آتیلا كیسبندیك


 آتش سوزی درجنگلهای روسیه./عكس از ناتالیا كالسینكوا


 پاكستان - مجروحان و قربانیان حمله انتحاری در منطقه كویته، با هدف قرار دادن تجمع شیعیان مسلمان./عكس از :بنارس خان


 پاكستان- تلاش سیل زدگان برای یافتن مكانی امن /عكس ازماجد


 موزامبیك - پسر بچه ای از معترضان به افزایش قیمت سوخت در كنار ماشینی به آتش زده شده./عكس از :سرجیو كوستا


0 نظرات:

پست کردن نظر