گزارش های تصویری: خانه های انباشته در آلمان

خانه های انباشته در آلمان

تصاویر زیر مربوط به سال ٢٠١٠ میلادی می باشد و در آن خانه های انباشته ساخته شده در آلمان را می بینید.
این نوع سبک خانه سازی در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا نیاز رواج دارد.
0 نظرات:

ارسال یک نظر