گزارش های تصویری: نابود کردن دیش ماهواره مردم با تانک جنگی در شیراز

نابود کردن دیش ماهواره مردم با تانک جنگی در شیراز

تصاویر زیر مربوط به شهریور ماه سال ١٣٩٢ خورشیدی می باشد.


0 نظرات:

پست کردن نظر