گزارش های تصویری: تصاویری ازاستقبال و تجمع هواداران و مخالفان روحانی مقابل فرودگاه

تصاویری ازاستقبال و تجمع هواداران و مخالفان روحانی مقابل فرودگاه

در سال ٢٠١٣ میلادی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران برای شرکت در جلسه سالانه اعضای سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد و در این سفر برای اولین بار در طول عمر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تلفنی انجام داد.
این گفتگوی تلفنی او با رئیس جمهور آمریکا باعث خوشحالی عده ای و خشم و نفرت عده ای دیگر شد که حضور این دو گروه را در هنگام بازگشت روحانی از آمریکا در فرودگاه می بینید.0 نظرات:

پست کردن نظر