گزارش های تصویری: گزارشی از تنها هتل "بدون ستاره" در جهان

گزارشی از تنها هتل "بدون ستاره" در جهان

ایده "هتل بدون ستاره" از سوی هنرمندان سوئیسی،فرانک ریکلین و پاتریک رکلین به همراه دنیل کاربونیر و همسرش سمیرا سینقوی-کاربونیر در چهارم  ماه مارس (13 اسفند 88)در شهر سوییس مطرح شد. به دنیل کاربونیر، از بنیان گذاران شرکت       " Mind of Motion"  (جلوه های فکری)  ومشاور بین المللی  در زمینه خدمات میزبانی شرکت ها در  تبدیل ایده " هتل بدون ستاره" به یک فرصت تجاری جهانی با پاتریک ریکلین همکاری کرد.
ایده " هتل بدون ستاره" ساختاری است که  یکی از انبار های اسلحه های اتمی سویئس را به یک هتل لوکس اقتصادی تبدیل کرده که  می تواند میزبان 14 نفر در6 تخت یک نفره و 4 تخت دو نفره باشد. گروه بزرگتری را می توان در اتاق مجاور اسکان داد، که فضای اتاق را تخت های مدل ارتشی تشکیل می دهند.
تصاویر زیر مربوط به سال ٢٠١١ میلادی می باشد.
0 نظرات:

پست کردن نظر