گزارش های تصویری: دوازدهمین سالگرد یازده سپتامبر در آمریکا

دوازدهمین سالگرد یازده سپتامبر در آمریکا

تصاویر زیر مربوط به سال ٢٠١٣ میلادی می باشد و  سالگرد حملات یازده سپتامبر به برجهای دو قلوی نیویورک را نشان می دهد.0 نظرات:

پست کردن نظر