گزارش های تصویری: تصاویر قاچاق 5تن تریاک با بونکر سوخت

تصاویر قاچاق 5تن تریاک با بونکر سوخت

سئوال است چه کس یا گروهی دارای سرمایه ای  است  که می تواند 5 تن تریاک خریداری  ووارد خاک ایران نماید که از مرز استان بلوچستان عبور داده شود تا  به شهرستان مرو دشت نزدیک شیراز  این  محموله ی قاچاق هم بدون  مانع  حمل وبرسد .سپس به سمت تهران برود . البته گفته نشده  است که قاچاقچیان چه کسانی بوده اند؟ همانگونه که گفته نشده پس  از توزیع  در تهران چگونه مازاد آن قرار بوده از طریق  ترکیه یا عراق به مکان های دیگرانتقال داده  شود؟ یا از طریق کشتی حامل مواد غذایی به اروپا وکانادا واسترالیا انتقال داده شود؟ بهرحال سئوال است چگونه است  نتیجه مبارزه 35 سال با قاچاقچیان مواد مخدر به اینجا رسیده که یک قلم 5 تن  محموله ی تریاک کشف می شود؟ مگر بدون داشتن کانال ارتباطی می توان دست به حمل  قاچاق این رقم محموله ی 5 تنی تریاک زد؟ به احتمال زیاد رقابت و اختلاف میان باندهای مافیایی پاسداران ونیروی انتظامی وشرکای شان منجر به لو رفتن این محموله شده است؟ مهمتراینکه هر گز گفته نمی شود این محموله تریاک کجا می رودوچگونه توزیع می گردد؟
این محموله در مهر ماه سال ١٣٩٢ خورشیدی کشف شد و شامل  ۵۰۰ كيسه ۱۰ كيليويي ترياك  می باشد.0 نظرات:

پست کردن نظر