گزارش های تصویری: شاهزاده علی‌رضا پهلوی (۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ - ۱۴ دی ۱۳۸۹)

شاهزاده علی‌رضا پهلوی (۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ - ۱۴ دی ۱۳۸۹)

شاهزاده علی‌رضا پهلوی (۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ - ۱۴ دی ۱۳۸۹) فرزند سوم محمدرضا پهلوی و فرح پهلوی بود. او در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش، نام عموی درگذشته‌اش را بر وی نهادند.
وی با وقوع انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ در حالی که کودکی بیش نبود، به هم‌راه خانواده‌اش کشور را ترک کرد و از آن زمان در خارج از کشور به تحصیل و زندگی پرداخت. علی‌رضا پهلوی در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۸۹ خورشیدی، در منزل شخصی‌اش در خیابان نیوتون غربی در بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد.
علی‌رضا پهلوی، بنابر قانون اساسی مشروطه، نفر دوم به تاج شاهنشاهی خاندان پهلوی پس از برادر بزرگ‌ترش رضا پهلوی بود.


0 نظرات:

پست کردن نظر