گزارش های تصویری: انتظار و نگرانی معدنچیان نسبت به سرنوشت سه تن از همکارانشان در کرمان

انتظار و نگرانی معدنچیان نسبت به سرنوشت سه تن از همکارانشان در کرمان

انتظار و نگرانی معدنچیان معدن "هجدک راور" کرمان نسبت به سرنوشت سه تن از همکارانشان که در عمق 600 متری در زیر آوار گرفتار شده اند.
این گزارش مربوط به سال ١٣٨٩ خورشیدی می باشد و شوربختانه هر سه معدنچیان جان خود را از دست دادند.


0 نظرات:

پست کردن نظر