گزارش های تصویری: اثرات استفاده از کود شیمیایی در آرژانتین

اثرات استفاده از کود شیمیایی در آرژانتین

محصولات گیاهی آرژانتین در دنیا از معروفیت برخوردار است اما این معروفیت هزینه هنگفتی برای کشاورزان و مردم آرژانتین به همراه داشته.
استفاده از کود شیمیایی روز به روز در این کشور افزایش پیدا کرده و از نه میلیون گالن کود شیمیایی در سال ١٩٩٠ به ٨٤ میلیون گالن در سال ٢٠١٣ میلادی رسیده است.
انواع گوناگون سرطان و بیماریهای ناشناخته بخش کوچکی از هزینه ای است که کشاورزان آرژانتینی برای ارائه محصول بیشتر پرداخت می کنند.
تصاویر زیر گوشه ای از زندگی کشاورزان آرژانتینی را در سال ٢٠١٣ میلادی را نشان می دهد.0 نظرات:

پست کردن نظر