گزارش های تصویری: بنای کشف شده هخامنشی در نزدیکی تخت جمشید

بنای کشف شده هخامنشی در نزدیکی تخت جمشید

در سال ١٣٩٢ خورشیدی  باستان‌شناسان موفق به کشف بنایی شدند که احتمالا در دوره کوروش و توسط بابلیان ساخته شده است. این بنا در تل آجری و در ۳ کیلومتری تخت‌جمشید کشف شده‌است. آنچه می‌بینید گزارشی تصویری از کشف این بنا در سال ١٣٩٢ خورشیدی است .0 نظرات:

پست کردن نظر