گزارش های تصویری: یک روز زندگی در دوران جنگ سرد

یک روز زندگی در دوران جنگ سرد

در شرق آلمان که در گذشته آلمان شرقی نامیده می شد , پناهگاه های زیر زمینی زیادی وجود دارد که در دوران جنگ سرد برای مقابله با حملات احتمالی ساخته شده اند.
یکی از این پناهگاه ها امروزه تبدیل به محلی برای گردشگران شده که با پرداخت مبلغی می توانند یک روز و شب کامل را در داخل این پناهگاه ها بگذرانند و چگونگی زندگی در آن دوران را تجربه کنند.
در طی این یک روز و یک شب به افراد لباس نظامی داده می شود و با آنان همانند سربازان در دوران جنگ سرد برخورد می شود.
خبرنگار خبرگزاری رویتر در سال ٢٠١٣ یک روز و شب را در داخل سکس از  این پناهگاه ها گذرانده و تصاویر زیر , مجموعه ای است از  لحظاتی که او در این یک شب و روز ثبت کرده.

تصاویر زیر در سال ٢٠١٣ توسط اینا فاسبندا خبرنگار رویتر صبت شده است.
0 نظرات:

پست کردن نظر