گزارش های تصویری: میدانید این نقاشی ها متعلق به کیست ؟؟؟؟؟

میدانید این نقاشی ها متعلق به کیست ؟؟؟؟؟

شخصی که این نقاشی ها را کشیده است، میخواسته در دانشگاه هنرهای زیبای وین تحصیل کند و یک نقاش معروف شود.
اگر او از طرف دانشگاه وین پذیرفته میشد، تاریخ جهان بسیار متفاوت میشد.
اسم این نقاش، آدولف هیتلر است!‏
0 نظرات:

پست کردن نظر