گزارش های تصویری: از هر یک میلیون نوزاد یک نفر به این شکل متولد می شود

از هر یک میلیون نوزاد یک نفر به این شکل متولد می شود

قسمت رنگی هر چشم، همان عنبیه چشم می‌باشد. عنبیه رنگی است؛ زیرا در الیاف آن رنگدانه‌هایی، برای حفاظت آن از آسیب نور نهفته است.

بیشتر رنگدانه‌ها در قسمت عقب عنبیه گرد آمده‌اند و در قسمت جلو، رنگدانه چندانی وجود ندارد. به همان دلیل قسمت جلوی عنبیه بسیار شفاف و بی‌رنگ است .

امواج نور برخی رنگ ها را به هنگام عبور نور، به خود جذب می‌کند، از این‌رو بازتاب نور در رنگدانه‌ها سبب می‌شود که عنبیه «رنگی» بنماید.

رنگ چشم؛ بازتاب رنگدانه‌هایی است که در قسمت پشت عنبیه گرد آمده‌اند.

اگر رنگدانه‌ها در قسمت جلوی عنبیه افزایش نیابند، چشم در تمام عمر آبی می شد؛ اما اگر زیاد باشد و در قسمت جلو نیز پخش شوند، آن را به رنگ قهوه‌ای در خواهند آورند.
چشم آبی بودن یک سیاه پوست از اتفاقات بسیار نادر است که خیلی دیده می شودو یا بهتر است بگوئیم از هر یک میلیون سیاه پوست فقط یکی دارای چشمهای آبی خواهد بود که تعدادی از آنها را در زیر می بینید.

تصاویر زیر در سال ٢٠١١ جمع آوری و تهیه شده است.

0 نظرات:

پست کردن نظر