گزارش های تصویری: طوفان هایان

طوفان هایان

طوفان هایان که در فیلیپین طوفان یولاندا نیز شناخته می‌شود، توفند بسیار قدرتمندی بود که بخش‌های از جنوب شرقی آسیا بخصوص فیلیپین را در اوایل نوامبر ۲۰۱۳ تخریب کرد. در میان توفندهای فلیپین هایان با کشتن دست کم ۵.۶۷۰ نفر مرگبارترین آن‌ها بوده است. همچنین هایان قوی‌ترین طوفان ثبت شده‌ایست که تابحال به خشکی وارد شده و بطور غیررسمی از حیث سرعت باد چهارمین توفند قوی ثبت شده به حساب می‌آید.
تصاویر زیر بخشی از خرابیهای این طوفان را نشان می دهد.


0 نظرات:

پست کردن نظر