گزارش های تصویری: فصل نور

فصل نور

در ماه زمستان هر چه به آخر سال میلادی نزدیکتر می شویم , جشنها و مراسم مذهبی مختلف در سراسر جهان نیز افزایش پیدا می کند.
در زیر عکسهای گوناگونی را که در دسامبر سال ٢٠١٣ از سراسر جهان گرفته شده می بینید.
نکته جالب در این جشنها و مراسم چراغانی و نورانی بودن مراسم است که خوب با توجه به زود تاریک شدن هوا در زمستان , این چراغها و نورها زیبایی ویژه ای به مراسم و جشنها می دهند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر