گزارش های تصویری: مسابقه الاغ سواری در شهرستان خمین

مسابقه الاغ سواری در شهرستان خمین

در فروردين ماه سال  ۱۳۹۰ خورشیدی مسابقه ای تحت عنوان مسابقه الاغ سواری در شهرستان خمین برگذار شد که تصاویر آن را در زیر می بینید.


0 نظرات:

پست کردن نظر